سامانه مدرسه هوشمند پویان

 جستجو
 حدیث روز
هيچ چيز همچون همّت، آدمى را بلندمرتبه نمی‌گرداند.(امام علی(ع))
 آزمون و تکالیف
 راه خوشبختی


 متولدین امروز
   سرگرمی   آمار بازدید ها
  امروز: 744
  دیروز: 1155
  ماه جاری: 3154
  ماه گذشته: 38621
  بیشترین بازدید 1392/11/17 : 4532
  کل بازدید ها: 624052
  افراد آنلاین: 1
   اوقات شرعی
  اوقات شرعی

  بخش يك - شناخت محيط، بالا، پايين، چپ، راست

   
      

  تمرين بخش اول
  گل سمت راست و قايق سمت چپ را رنگ کن.

  بخش دوم - خط باز و بسته
  خط هاي بسته را با مداد رنگي پر کن.

   

  خط بسته را با قرمز و خط هاي آبي را پر رنگ کن.   


  خط بسته بکش.
  تمرين بخش دوم

   

   

  گردي داخل خط بسته را رنگ بزن

  گردي خارج خط بسته را رنگ بزن

  گردي روي خط بسته را رنگ بزن

  يك گردي در خارج خط بسته بکش

  يک گردي داخل خط بسته بکش

  يک گردي روي خط بسته بکش

   

   

   


   

  ریاضی  
       

   

  بخش سوم - دسته بندي اشياء با خاصيت مشترك

  گل ها را رنگ بزن


   


  پرنده ها را رنگ بزن و آن ها را که پرنده نيستند در داخل يک خط بسته بگذار


   


  تمرين بخش سوم

  1-همه شکل هاي مثل هم را در داخل يک خط بسته بگذار.


   


  2- گردها را رنگ بزن و آنهايي که گرد نيستند در جدول بکش.
   
  3- در هر قسمت روي شکلي که مثل بقيه نيست خط بزن

  بخش چهارم - يك به يك بين اعداد 2 و3
  رنگ بزن:  مثل نقاشي مداد و پاک کن براي بقيه عمل کن.   

   

   


  تمرين بخش 4:
  1- مثل نمونه بقيه شکل ها را کامل کن:

   

  2- در هر شکل مانند نمونه، همان قدر که سمت چپ هست، از چيزهاي سمت راست جدا کن.

   
   

  3- در هر شکل همان قدر که سمت چپ هست از چيزهاي سمت راست جدا کن.

   

  4- در هر شکل همان قدر که برگ هست دور توپ ها خط بکش. در هر شکل همان قدر که خرس هست دور پروانه ها خط بکش.

   

   

   

  5- در جدول، بالاي هر شکل همان قدر خانه را سياه کن که در دسته سمت چپ مي بيني.   

   

   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

   

  بخش پنجم - شناخت 2 و3
  در خانه هاي خالي عدد 2 را بنويس.   

     در خانه هاي خالي عدد 3 را بنويس.


   

  تمرين بخش 5
  1- در هر شکل مانند نمونه عدد مناسب را خط بکش.
     2- عدد هر دسته را بنويس و در خانه هاي خالي پايين صفحه 2 يا 3 بنويس.  بخش ششم - تناظر يک به يک بين مجموعه هاي چهار تايي و پنج تايي

  1- مانند نمونه، بقيه شکل ها را کامل کنيد

   

   

     2– در شکل پايين همان قدر که دايره هست دور چيزهاي مثل هم را خط بکش.

  توضيح: اگر بخواهيم بدانيم هر شکل چند عدد است بايد آنها را بشماريم مثلا 1، 2، 3، 4 دايره 1، 2، 3، 4، 5 کتري پس هر مجموعه اي که شکلهاي داخل آن 4 عدد باشد نشان دهنده عدد 4 است و يا اگر شکلهاي داخل آن 5 عدد باشد نشان دهنده عدد 5 است.  تمرين بخش 6
  1- در شکل پايين همان قدر که پروانه هست دور چيزهايي مثل هم را خط بکش.


  2- در شکل پايين همان قدر که مهره است دور چيزهايي مثل هم را خط بکش.
   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

   

  HTML clipboard بخش هفتم - شناخت 1، 4، 5

  مانند نمونه عمل کن و در خانه هاي خالي پايين صفحه عدد 1 بنويس.


   

  در پايين صفحه در خانه هاي خالي عدد 5 بنويس.
  در پايين صفحه در خانه هاي خالي عدد 4 بنويس

  تمرين
  در هر يک از شکل ها مانند نمونه عددهايي را که مناسب نيست خط بزن.
   

   

  مانند نمونه عددها را بنويس :

   

   

   

   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

  بخش - هشتم تقارن و خط راست

  تمرين: رنگ بزن
  توضيح: اين خط شکل فيل را از وسط به دو قسمت تقسيم کرده است پس قسمت چپ بايد مانند شکل سمت راست رنگ شود.

   

     عدد هر دسته را بنويس و عدد صفر را در خانه هاي خالي پايين صفحه بنويس.


  تمرين بخش 9

  1- عدد هر دسته را بنويس   

   

  2- رنگ بزن  3- عدد هر دسته را بنويس

   

   

   

   

   


   

   

   

  ریاضی  
       

   

   

  بخش دهم - تساوي، کمتر، بيشتر

  به شکل نمونه توجه کن و بقيه شکل ها را کامل کن
  توضيح: پروانه هاي دست چپ را بشماريد، 3 پروانه حالا پروانه هاي دست راست را بشماريد 1، 2، 3 پروانه پس تعداد پروانه ها يکسان است 3 مساوي 3
  علامت مساوي به اين شکل است 3 = 3

   

   

   
  تمرين بخش 10

  1- شکل ها را کامل کن  2- به شکل نمونه توجه کن و بقيه شکل هارا کامل کن  3- در هر شکل دور دسته ي کمتر را خط بکش و در دو طرف علامت > عدد هاي مناسب را بنويس


  بخش يازدهم - خط راست

  خط هاي راست هر قسمت را مانند نمونه پر رنگ کن.  توضيح: خط راست چه خطي است ؟
  بچه ها براي پيدا کردن جواب اول يک خط کش را بر صفحه کاغذ بگذاريد و با مداد يک خط راست بکشيد. حالا خط کش را برداريد پس شما با يکبار خط کش گذاشتن و خط کشيدن يک خط راست کشيده ايد. پس: خط راست خطي است که فقط بتوانيم يکبار با گذاشتن خط کش آنرا بکشيم


  سوال : آيا اين خط يک خط راست است ؟
  نه چون براي کشيدن اين خط ها

  اما چند بار خط کش را روي کاغذ گذاشته ايم و خط ها به هم وصل شده اند
  اما همه اين خط ها اگر جدا جدا کشيده شوند خط راست هستند
  نگاه کنيد: اينها هر کدام يک خط راست است.  خط هاي راست را پر رنگ کن.   

   

   

   

   


   

   

   

  ریاضی  
       

   


  بخش دوازدهم - آشنايي با عبارت بزرگتر يا بيشتر يا <

  به اين شکل توجه کنيد
  توضيح: در اين شکل، تعداد چرخها با تعداد ماشين ها برابر نيست با هم بشماريم. 1، 2، 3 چرخ و 1، 2، 3، 4، 5 ماشين. پس تعداد ماشين ها بيشتر از تعداد چرخهاست. علامت بيشتر يا بزرگتر به اين شکل است. <
  يعني 2 < 4 يا 3 < 5

  و يا :
  5 بزرگتر است از 3
  4 بيشتر است از 2

   


  پس به اين اشکال و اعداد توجه کنيد.  تمرين بخش 12

  1- دور دسته ي بيشتر را خط بکش و با توجه به آن در دو طرف علامت < عددهاي مناسب را بنويس
  تمرين جهت يادگيري بيشتر علامتهاي

  بين دو عدد هر يک از قسمت هاي يکي از علامتهاي را که مناسب باشد بگذار.


   

  علامت مناسب بگذار

   
   

  در طرف ديگر علامت يک عدد مناسب بنويس.


   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

  ریاضی  
       

   

  بخش سيزدهم - به ترتيب نوشتن اعداد از 0 تا 5

  عدد هر دسته را بنويس
  توضيح: اعداد معمولا" از کوچکتر يا کمتر به بزرگتر يا بيشتر نوشته مي شوند پس شمارش اعداد از 0 يا هيچ شروع مي شود و به ترتيب از 1 تا 5 نوشته مي شود يعني : 0، 1، 2، 3، 4، 5

  براي مثال شكل قرار گيري اين اعداد غلط است 1، 2، 0، 4، 5 چون 0 از همه اعداد کوچکتر است و بايد اول اعداد و از سمت چپ نوشته شود پس مي نويسيم: 0، 1، 2، 3، 4، 5
   

   

  در خانه هاي خالي عددهاي نوشته نشده را به ترتيب بنويس

   

   

   

  3 2 1 0

   

  4 3 2 1

   

  4 3 2 1

   

  5 4 3 2

   

   

  تمرين بخش 13

  1- اعداد را به ترتيب با خط راست به هم وصل کن و بعد شکل ها را رنگ بزن

  2- در هر رديف نوشتن اعداد را همان طور که هست ادامه بده.   

   

   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

   

  HTML clipboard بخش چهاردهم - جمع اعداد

  به شکل ها توجه کن و در جاهاي خالي عدد مناسب بنويس.   

   

     مثل نمونه براي بقيه شکل بکش و در جاي خالي عدد مناسب بنويس


   

   

   

  تمرين بخش چهاردهم :

  1- در جاهاي خالي عدد مناسب هر شکل را بنويس
  توضيح: شما ياد گرفتيد که براي جمع اعداد اول آن ها را بشماريد و بعد آن ها را با هم جمع کنيد مانند: 3 پروانه + 1 پروانه مي شود: 4 پروانه. پس حالا مي توانيد اين تمرينها را انجام دهيد.
  به شکل ها توجه کن و در جاهاي خالي عدد مناسب بنويس.


  2- شکل ها را رنگ کن و جواب جمع را پيدا کن.(مانند نمونه)
  توضيح : به شکل نمونه نگاه کنيد 4 مربع قرمز و يک مربع زرد در شکل ديده مي شود اگر با هم جمع شوند چه شکلي بدست مي آيد؟ بله 5 مربع
  حالا اگر يک مربع داشته باشيم و 4 مربع زرد و اين مربع ها را با هم جمع کنيم با چه عددي مساوي مي شوند؟
  بله با هم 5 مربع پس 1 + 4 و 4 + 1 هر دو مساوي با عدد 5 است.


  جمع هاي زير را انجام بده.

  = 3+2 = 4+1 = 1+2 = 2+3 = 1+4 = 2+1
  تمرينات اضافه جهت يادگيري جمع

  3- در دايره هاي خالي عدد مناسب بنويس که جواب هر جمع عدد بالاي همان ستون باشد.
  توضيح: براي حل اين مسئله مي توانيم از تعدادي مداد رنگي يا مهره يا حتي دانه هاي لوبيا استفاده کنيم يعني مثلا" 4 دانه لوبيا را کنار مي گذاريم و در طرف ديگر 5 دانه لوبيا مي گذاريم حالا بايد ببينيم که در کنار 4 دانه لوبيا چند دانه ديگر قرار دهيم تا مساوي با 5 دانه لوبيا شود حال کمي فکر کنيد و يکي يکي به اين تمرينها پاسخ دهيد.

   

   


  به دسته هاي هر شکل توجه کن و در جاهاي خالي عددهاي مناسب بنويس.
     تمرينات اضافه جهت يادگيري جمع

  3- در دايره هاي خالي عدد مناسب بنويس که جواب هر جمع عدد بالاي همان ستون باشد.
  توضيح:
  براي حل اين مسئله مي توانيم از تعدادي مداد رنگي يا مهره يا حتي دانه هاي لوبيا استفاده کنيم يعني مثلا" 4 دانه لوبيا را کنار مي گذاريم و در طرف ديگر 5 دانه لوبيا مي گذاريم حالا بايد ببينيم که در کنار 4 دانه لوبيا چند دانه ديگر قرار دهيم تا مساوي با 5 دانه لوبيا شود حال کمي فکر کنيد و يکي يکي به اين تمرينها پاسخ دهيد.

   

   

  4+1 4+0
  1+2

  0+2
  5+0
  3+1 3+0 1+1
  1+4 1+3 0+3 2+0

  2+3

  0+4 2+1  
  0+5         

  3

  1

  4

   

   

   

  2

  3

  1

  4

  0

   

   

  1+2

  3

  1

  0+3

  0+1

  0+4

   

   

   

  3+2

  5

  2

   

   

   

   

   

   

  2+2

  4

  3

  2

  3

  0

  1

   

   

   

   

  2

  3

  0

  1

  0

   

   

   

   

  4

  5

  2

  3

  2

   

   

   


   

   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

   

  HTML clipboard بخش پانزدهم - شکل ديگر نوشتن جمع


  بازي و رياضي : راهي را که قورباغه را به لانه مي رساند رنگ بزن و جمع ها را انجام بده.
  HTML clipboard


  توضيح: شما در درسهاي گذشته ياد گرفتيد که عبارت جمع دو عدد به اين صورت نوشته مي شود مثلا" 5 = 2 + 3 اما در اين درس شما ياد مي گيريد که اين عبارت جمع را به شکل ديگر بنويسيد مثلا" به اين شکل يعني دو عدد زير هم نوشته شوند و پاسخ بدست آيد.  2

  3+
  ____
  5


  پس مي بينيد که در دو حالت هيچ تغييري در پاسخ بوجود نمي آيد.

   

   


  3

  2 +
  ____

  5
  5 = 2 + 3  4

  1 +
  ____

  4


  5=4+1

   

  تمرين بخش 15

  1- در هرستون دور جمع هايي كه جواب آن با عدد بالاي آن ستون مساوي است خط بكش.  5

  2+0

  0+5

  2+3

  4+1

  3+2

  1+4

  4

  2+2

  4+1

  3+1

  4+0

  0+4

  1+3

  3

  2+1

  3+1

  1+2

  3+0

  2+2

  0+3

  2

  0+1

  0+2

  3+1

  2+0

  2+3

   

   


   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

   

   

  شناخت 6 و 7


  بخش 16-(شکل عدد 6)

  توضيح:
  تا بحال با شکل و ترتيب اعداد از 0 تا 5 آشنا شده ايد حال مي خواهيم شما را با اعداد جديد 6 و 7 آشنا کنيم پس خوب به چگونگي نوشتن اين دو عدد توجه کنيد و شماهم تمرين کنيد.


   
  HTML clipboard بخش 16 – شکل عدد 7

  توضيح:
  شکل عدد 7 را نگاه کنيد شبيه به چه چيزي است؟ بله خيلي ساده است شما مي توانيد با يک بازي ساده عدد 7 را نشان دهيد. چگونه؟ دو انگشت دست خود را باز کنيد چه مي بينيد؟ حتما" امتحان کنيد.  HTML clipboard تمرين بخش 16

  1- در هر شکل مانند نمونه دور عدد مناسب را خط بکش


  HTML clipboard2- در شکل هاي زير عددها را پيدا کن   

   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

   

   

   


  بخش هفدهم - تفريق اعداد

  توضيح:
  مريم چهار عدد شکلات در دست داشت و 1 عدد از شکلات هايش را به خواهرش مرضيه داد. بعد وقتي شکلات هايش را شمرد متوجه شد که 3 شکلات برايش باقي مانده و از 4 شکلات 1 شکلات کم شده است. بچه ها او با همين کار ساده متوجه انجام يک عمليات شيرين رياضي شد که به آن تفريق مي گوييم و با اين علامت نشان مي دهيم (-) و مي نويسيم


  3 = 1 – 4


  به علامت تفريق منها هم مي گوييم

   

   

   

  تمرين بخش 17

  1- در جاي خالي زير هر شکل عدد مناسب بنويس

   

   


   

  3 = 1 - 4  3 = 2 - 5


  4-2=2


  3-1=2


   


  HTML clipboard2- مانند نمونه عمل کن و در جاي خالي هر قسمت عدد مناسب را بنويس   

  3-1=2

   

   
   

  5-2=3

   

   

   
  4-2=2


   

   
   

  4-1=3

  تمرين بخش 17
  1- براي شکل زير يک داستان بگو

   

   

   

  چند تا ماند ؟

  چند تا برداشته شد ؟

  چند تا بود ؟

   
  2- جاي خالي هر قسمت عدد مناسب را بنويس

     HTML clipboard 5-5=0
  HTML clipboard 5-1=4


  HTML clipboard 2-2=0
  HTML clipboard

  6-3=3   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

   


  بخش هجدهم - تفريق اعداد

  تا به اينجا با مطالبي مانند:
  محيط ( بالا، پايين، چپ، راست )؛ خط باز و بسته ؛ دسته بندي اشياء با خاصيت مشترك؛ يك به يك بين اعداد 2 و3؛ شناخت 2 و 3؛ تناظر يک به يک بين مجموعه هاي چهار تايي و پنج تايي؛ شناخت 1، 4، 5؛ تقارن و خط راست؛ صفر يعني هيچ ؛ تساوي، کمتر، بيشتر؛ خط راست؛ آشنايي با عبارت بزرگتر يا بيشتر يا <؛ به ترتيب نوشتن اعداد از 0 تا 5؛ جمع اعداد؛ شکل عدد 6؛ شکل عدد 7؛ تفريق اعداد.

  آشنا شديد حال شما را با مطالبي مانند :
  زير هم نويسي اعداد براي تفريق؛ نمايش عدد 8 و 9؛ علامت کمتر( کوچکتر)؛ آشنايي با عدد ده (10)؛ دسته هاي اعداد و يکي هاي آن؛ يکي ها و ده تايي؛ خط وسط (خط تقارن؛ خواندن اعداد بيشتر از 10؛ دستگاه مثلث ساز؛ جمع دو عدد با حاصل جمع ده (10؛ جمع دو عدد با حاصل جمع اعداد 8 و 9؛ معرفي پول – سکه هاي 2، 5، 1 ريالي؛ بلندي، کوتاهي، سبکي، سنگيني؛ سبکي، سنگيني. تمرين؛ مربع، مثلث و دايره.  بخش نوزدهم - تمرين خط تقارن (خط وسط)


  تمرين اضافه جمع و تفريق

  1- هر تفريق را به شکل مناسب خود وصل کن

  2– در جاي خالي پايين صفحه علامت و عدد مناسب بنويس

     5 = 1 + 4
  3 = 2 - 5  بخش بيستم - زير هم نويسي اعداد براي تفريق

  توضيح: همانطور که در بخش جمع دو عدد ياد گرفتيد، مي توانيم دو عدد را زير هم نوشته و با هم جمع کنيم مثلا"

  4
  1+
  ____
  5


  حالا در تفريق هم مي توانيم اين عمل را انجام دهيم با اين تفارت که در تفريق عدد بزرگتر بايد در بالا قرار بگيريد و عدد کوچکتر در پايين تا جواب تفريق بدست آيد مانند

  5
  3-
  ____
  3


  حال اگر عدد بزرگتر در پايين باشد چه اتفاقي مي افتد؟ آيا مي توانيم از 3 مداد 5 مداد را کم کنيم ؟ نه درست نيست.


  1- تفريق هاي زير را انجام بده و در هر جاي خالي عدد مناسب بنويس.


  4
  1 -
  ______
  3  3 = 1 - 4  2– تفريق هاي زير را انجام بده و در جاي خالي عدد مناسب بنويس.


  5
  3 -
  ______
  3  3 = 3 - 6


  3
  2 -
  ______
  1

  4
  1 -
  ______
  3  5
  3 -
  ______
  2
  7
  5 -
  ______
  2  بازي يا يک تمرين جديد (جمع و منها)

  توضيح: تمرينهاي اين صفحه بسيار جالب و سرگرم کننده است يعني عدد 4 در رديف اول بايد با 1 چمع شده و بعد از جواب جمع عدد 1 کم شود و بعد از جواب اين تفريق 0 نيز کم شود. حالا جواب را پيدا کنيد و در جاي خالي بنويسيد.
  4 = 0 – 4 = 1 – 5 = 1 + 4
  مانند نمونه در جاي خالي عدد مناسب بنويس.
   

   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

   

   

  بخش بيست و يك - نمايش عدد 8 و 9

  توضيح: 7 سيب را در يک بشقاب بگذاريد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 حالا يک سيب ديگر به 7 سيب ديگر اضافه کنيد مي شود 8 سيب. عدد 8 مانند هفت نوشته مي شود اما بر عکس يعني گوشه عدد به سمت بالا و دو سر باز آن به سمت پايين است. تمرين کنيد تا ياد بگيريد.
  در خانه هاي خالي پايين صفحه عدد 8 بنويس

  در خانه هاي خالي پايين صفحه، عدد 9 بنويس.


  تمرين بخش 21

  1- عدد هر دسته را بنويس     2- در هر شکل دور عدد مناسب را خط بکش حروف ديگر را هم به همين ترتيب درست کن و عدد هر کدام را بنويس.
  ياد آوري علامت کمتر ( کوچکتر)

  ياد آوري: در درسها و تمرينهاي قبل با علامت > يا کمتر ( کوچکتر ) آشنا شديد و ياد گرفتيد که عدد کمتر يا کوچکتر در پشت علامت و

  عدد بزرگتر يا بيشتر در جلوي علامت مي آيد مانند : 4 > 3 و 9 > 8 و 1 > 0 حال به اين تمرينها پاسخ دهيد.


  1– در هر قسمت خط هاي لازم را بکش و در جاي خالي عدد مناسب را بنويس

   

  9> 8


  8> 6  9> 6

     7> 5


  2- در هر قسمت علامت > و عددهاي مناسب نوشته نشده را بنويس

   

   

   

   

   


   

   

  ریاضی  
       


  بخش بيست و دوم - قبل و بعد

  توضيح: به جهت اين شكل توجه كنيد.

  خانه زرد در وسط دو خانه ديگر قرار دارد و جهت علامت به سمت راست است. پس خانه قبل از خانه زرد، خانه رنگ قرمز و خانه بعد از خانه زرد رنگ آبي است. حالا اگر جهت علامت تغيير كند و به سمت چپ شود، خانه قرمز بعد از خانه زرد و خانه آبي قبل از خانه زرد است. در اعداد هم همين قانون قبل و بعد وجود دارد، دقت كنيد عدد 2 را در نظر بگيريد، فكر مي‌كنيد قبل از چه عددي است؟ بله، عدد 1 حالا بعد از 2 چه عددي را مي‌شناسيد؟ نه درست نيست. بعد از 2 عدد 3 مي‌آيد. تمرين كنيد تا بياموزيد.

  1- به جهتي كه شكل هست توجه كن. خانه بعد از خانه زرد رنگ آبي و خانه قبل از خانه زرد رنگ قرمز بزن.   
  2-عددهاي قبل و بعد عدد نوشته شده را بنويس.


  يادآورري علامت بيشتر يا بزرگتر

  1- در هر شكل دور دسته عدد بيشتر را خط بكش و با توجه به آن در دو طرف علامت < عددهاي مناسب را بنويس و بخوان.  7<8


  5<6  6<7


  6<9

  2- خانه‌هاي خالي را به طور مناسب پر كن.


   

  9

  7

  6

  5

  3

  6

  4

  1

  8

  2

  نه

  هفت

  شش

  پنج

  سه

  شش

  چهار

  يك

  هشت

  دو

  4

  1

  6

  5

  8

  4

  2

  7

  9

  3

  چهار

  يك

  شش

  پنج

  هشت

  چهار

  دو

  هفت

  نه

  سه

   


  بازي و رياضي

  به اين جدول توجه کنيد. در اين جدول شما با خواندن اعداد(نوشتن اعداد با حروف) و شکل ديگر نوشتن آنها آشنا مي شويد


  ه

  هشت

  هفت

  شش

  پنج

  چهار

  سه

  دو

  يك

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

   
  2– بازي با اعداد. عددها را به ترتيب از کمتر به بيشتر با خط راست به هم وصل کن.

      

   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

   

  بخش بيست و سوم - آشنايي با عدد ده (10)

  توضيح: بعد از عدد 9 عدد 10 يعني عدد 1 و ه در کنار هم مي آيند و با حروف به اينصورت نوشته مي شود : ده پس ترتيب اعداد از 0 تا 10 به اين شکل است.
  10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0


  2-
  در جاهاي خالي عدد هر دسته را به حروف بنويس
  1- عدد هر دسته را با حروف بنويس  2- مانند نمونه دسته هاي خواسته شده را جدا کن

  ده                                                                هفت

   

   

  شش

  تمرين بخش 24

  1- در هر شکل در جاي خالي عد مناسب را بنويس

  3 دسته پنج تايي
  3 بسته شش تايي
  5 بسته نه تايي
  4 دسته ده تايي 3 دسته ده تايي

   

   

   

   


   

   

  ریاضی  
       

   

  بخش بيست و پنجم - يکي ها و ده تايي

  توضيح: قبلا" با دسته بندي اعداد آشنا شديد. يعني دانستيد که اگر 5 عدد پاک کن در يک جعبه قرار گيرند يک بسته پاک کن 5 تايي خواهيم داشت. حالا ما اين عبارت را به شکل ديگر مي نويسيم يعني: يک بسته پنج تايي مداد پاک کن مساوي است با پنج تا يکي. حال اگر 12 پاک کن داشته باشيم و بخواهيم آن را در يک دسته ده تايي قرار دهيم چه بايد بکنيم؟

  ده عدد از پاک کن ها را در يک جعبه قرار مي دهيم و يک بسته ده تايي پاک کن درست مي کنيم. اما 2 عدد پاک کن باقي مانده است اين ترکيب را چگونه تعريف مي کنيم؟ مي گوييم يک بسته ده تايي و 2 تا يکي واين ترکيب را در اين جدول قرار مي دهيم.


   

  يکي

  ده تايي

  2

  1

  1 ده تايي و 2 تا يكي

   
  1- در هر جاي خالي عدد مناسب را با حروف بنويس


   

  يك دسته ده تايي مساوي است با ده تا يكي                                 يك بسته نه تايي مساوي است با نه تا يكي


  يك بسته شش تايي مساوي است با شش تا يكي
  2- در هر جاي خالي عدد مناسب را بنويس


  2 ده تايي و 0 تا يكي                                                1 ده تايي و 4 تا يكي                                                          2 ده تايي و 4 تا يكي
  در جاي خالي عدد مناسب را بنويس

   

  يکي

  ده تايي

  3

  2

  2 ده تايي و 3 تا يكي

  يکي

  ده تايي

   

   

  6

   

  3

   

   

  3 ده تايي و 4 تا يكي

   

   

   

  يکي

  ده تايي

   

   

  4

   

  3

   

   

  3 ده تايي و 4 تا يكي

     تمرين بخش 25

  1- در هر جاي خالي عدد مناسب بنويس


  2ده تايي و 2 تا يكي
  1ده تايي و 3 تا يكي
  1ده تايي و 1 تا يكي
  1ده تايي و 0 تا يكي

  2- در جاي خالي و جدولها هر قسمت عددي مناسب را بنويس.

   

  يکي

  ده تايي

   

   

  3

   

  4

   

   

  3 ده تايي و 6 تا يكي

   

   

   

  يکي

  ده تايي

   

   

  3

   

  4

   

   

  3 ده تايي و 6 تا يكي

     بازي و رياضي، خط وسط (خط تقارن)

  در هر شکل قسمت رنگ نشده را مانند قسمت رنگ شده آن رنگ بزن